Pendaftaran Carikata secara manual.
Sila pastikan anda mempunyai Kod Siri dan juga Kod Komputer.
Setelah memperolehi "Pendaftaran ID", sila masukkan dalam kotak pendaftaran.
Kod Siri Kod yang datang dengan CD dan mempunyai 16 digit
Kod Komputer Sebelum ini dikenali sebagai Nombor Produk
Name
E-Mail
Office
Windows